Laat roest geen groter probleem worden dan nodig

By 10 maart 2015 Uncategorized
staalborstel

Ieder voorwerp slijt of vervuilt op enig moment. Uw sleutels en sloten vormen geen uitzondering op die regel. Een veelvoorkomend probleem is roestvorming. Irritant, ontsierend en als u niet oplet de aanleiding voor veel groter ongemak. Zo ver hoeft het niet te komen. Er zijn diverse methodes om vlot en simpel roest te verwijderen.

Eenvoudige aanpakken zijn vaak het meest effectief

Nagenoeg iedere sleutel vormt een unieke combinatie met een specifiek slot. Roestafzetting heeft echter de eigenschap de massa van het metaal te vergroten. En wanneer roest zich op de baard van de sleutel of in het interieur van het slot vormt, zijn sloten steeds lastiger te openen.
Het is zaak dat type ergernis te voorkomen. En tijdig in te grijpen wanneer u roest constateert. De combinatie van zout en citroensap, maar ook cola of azijn vormen prima weekmiddelen. Ze laten de roestafzetting als sneeuw voor de zon verdwijnen. En ook wanneer u uw roestige sleutel in een aardappel steekt, is succes verzekerd.
Kortom, met een kleine inspanning heeft u snel weer een goed werkend slot. En lukt het desondanks niet het probleem op te lossen, dan kan een slotenmaker uitkomst bieden.

Call Now Button